IVIK (Internetes Vélemény-Információs Központ)

Mi az IVIK?

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
A felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A szolgáltató a regisztrációnál megadott adatokat (e-mail cím, felhasználónév, jelszó) személyes adatként következők szerint kezeli:

  1. Az ivik.hu továbbiakban: Szolgáltató -, a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
  2. A Szolgáltató elkötelezi magát az felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az felhasználók számára a szolgáltatás garantált biztonságos igénybe vételére.
  3. A személyes adatok kezelésének jogi háttere: A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

  1. Adatkezelés jogalapja, hozzájárulás: az érintettek hozzájárulása az oldalunkon történt önkéntes, önmaguk által végrehajtott regisztrációval.
  2. Adatkezelő: Az oldal üzemeltetője, az ivik.hu domain név tulajdonosa (+36 30 517 7610, mail@ivik.hu)
  3. Adatkezelés célja: A regisztrációnál megadott személyes adatokat az érintettek esetleges oldalunkkal kapcsolatos változásokról történő tájékoztatása céljából kezeljük.
  4. Adat továbbítás: A regisztrációnál megadott személyes adatokat harmadik fél számára nem továbbítjuk csak akkor, ha erre büntető jogi eljárás során vagy egyéb esetben a törvény kötelezi a bennünket.
  5. Tiltakozás: Az érintett önkéntes, határozott kívánságának írásos kinyilvánítása esetén az érintett személyes adatait töröljük adatbázisunkból (mail@ivik.hu).
  6. Adatkezelés ideje: A személyes adatokat tartalmazó adatbázisunkat 3 évente felülvizsgáljuk. A minimum 2 éve inaktív felhasználói adatokat töröljük adatbázisunkból.

Facebook login button:
Oldalunkra Facebook login button segítségével, az oldalunkon történő regisztráció nélkül is beléphetnek felhasználók. Az ilyen módon beléptetett felhasználóink személyes adatainak kezeléséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal. Ilyen esetekben a Facebook login button szolgáltatást biztosító szolgáltató az illetékes adatkezelő.

Üzemeltető: Szarvas Péter ev.

Az ivik.hu csapata